Tietohuolto.fi

Nykyiset ja tulevat asiakkaasi kattavasti samassa rekisterissä.

Lue lisää

Tietohuolto.fi

Tiedot jatkuvasti ajan tasalla.

Lue lisää

Tietohuolto.fi

Yhä useampi yritys luottaa JM Tieto Kauppalehden Tietohuolto-palveluun.

Lue lisää

Tietohuolto

JM Tieto Kauppalehti on vuodesta 1996 lähtien ylläpitänyt tietoa suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä vastuupäättäjineen.  Ylläpidämme lukuisten yritysten asiakas- ja markkinointirekistereitä automatisoitujen päivitysrutiinien avulla.

Tietohuolto-palvelumme avulla käytössäsi on jatkuvasti ajantasainen rekisteri yrityksesi nykyisistä ja tulevista asiakkuuksista. Näin voit keskittyä markkinointiin ja myyntiin parhaan mahdollisen asiakastietämyksen avulla.

Tietohuollon vaiheet

 • Asiantuntijan tekemä nykyisen rekisterin vertailu ja ensipäivitys
 • Tietotarpeen määrittely organisaatio- ja henkilötasolla
 • Rekisterin jalostaminen markkinoiden parhailla tietolähteillä
 • Tavoitemarkkinan määrittely analyysin tulosten perusteella
 • Yhdistetyn rekisterin rakentaminen nykyasiakkaista ja valitusta asiakaspotentiaalista
 • Tarvittavan syventävän asiakastietämyksen tuottaminen
 • Asiakassegmenttien muodostaminen
 • Yön yli –ylläpitorutiinin automatisointi

“Tiedot jatkuvasti ajan tasalla.”

Laadukasta yritys- ja päättäjätietoa

HAASTE: Yritykset käyttävät yhä enemmän ostettuja rekistereitä.  Näitä sitten yhdistellään omiin rekistereihin, tallennetaan lukuisiin eri paikkoihin ja niiden ylläpidosta ei huolehdita. Ja sitten sadatellaan sitä, että yrityksellä ei ole käytössään ajantasaista tietoa markkinointiin ja myyntiin.

RATKAISUMME: Yritys tarvitsee laadukasta organisaatio- ja päättäjätietoa asiakashankintaan ja –hallintaan. Laadulla tarkoitamme kattavaa, ajantasaista ja syvällistä tietosisältöä yrityksistä ja yhteisöistä sekä niiden vastuupäättäjistä.

JM Tieto Kauppalehti on tehnyt sopimuksen Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ja Kaupparekisterin tietojen käytöstä. Saamme joka yö kaikki muuttuneet Kaupparekisterin sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tiedot. Näistä noin 1,8 miljoonasta y-tunnuksesta tunnistamme elinkaarimallimme avulla aktiiviset yritykset ja yhteisöt, jotka toimivat oman Päättäjät ja Vaikuttajat –tietokantamme perustietoina.

JM Tieto Kauppalehden ylläpito-organisaatio jalostaa viranomaistietoa tuottamalla Päättäjät ja Vaikuttajat –tietokantaan uniikkia taustatietoa yrityksistä/yhteisöistä sekä vastuualueen mukaisista päättäjistä. Oma ylläpitomme tehdään systemaattisesti puhelimitse. Jokaisessa tarkistetussa organisaatio- ja päättäjätiedossa on mukana päivityspäivämäärä.

Voimme näin tarjota asiakkaallemme ainutlaatuisen tietokokonaisuuden suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä vastuupäättäjineen asiakkaamme oman rekisterin ylläpitoon. Näin autamme asiakkaitamme toimimaan myös Henkilötietolain ja Sähköisen viestinnän tietosuojalain vaatimusten mukaisesti asiakashallinnassa ja -hankinnassa.

Katso lisää tietoa Päättäjät ja Vaikuttajat -tietokannan kattavuudesta ja ajantasaisuudesta: www.asiakasvalinta.fi/tilastot

 

“Yhä useampi yritys luottaa JM Tieto Kauppalehden Tietohuolto-palveluun.”

Asiakasrekisterin tiedot kuntoon

HAASTE: Yrityksiltä löytyy omista rekistereistään aina epäkuranttia tietoa yrityksistä ja henkilöistä. Enemmän kuin yrityksessä yleensä tiedetäänkään. Tiedot ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita. Nämä passiiviset tai lopettaneet yritykset sekä palveluksesta poistuneet henkilöt aiheuttavat turhaa vaivaa ja kustannusta yrityksen myynnissä ja markkinoinnissa. Ja tällöin yritys ei toimi rekisterinpitäjänä Henkilötietolain vaatimusten mukaisesti.

RATKAISUMME: Päivitämme kattavasti yrityksen nykyisen asiakas- ja markkinointirekisterin ja täydennämme rekisteriin puuttuvat tiedot. Asiakas- ja markkinointirekisteri saadaan päivitettyä kattavasti vertaamalla se mahdollisimman tarkasti JM Tieto Kauppalehden tietolähteisiin.

Vertailussa tunnistamme yrityksen rekisteristä lopettaneet tai muutoin passiiviset yritykset sekä tuplayritykset. Kuranttien –mutta tiedoiltaan virheellisten tai vajavaisten- yritysten osalta päivitämme ja täydennämme halutut yhteys- ja taustatiedot. Tietotarpeen määrittelyssä valitsemme yhdessä organisaatioiden taustatiedot (n. 130 eri tietokentästä), jotka täydennetään rekisteriin.

Vanhentuneiden henkilötietojen tunnistamiseksi vertaamme rekisterin henkilöitä tallennettuun henkilöhistoriaamme. Täydennämme rekisteriin myös päättäjätiedot yhteystietoineen. Päättäjät valitaan rekisteriin aina ylläpidossamme olevien yli 100 eri vastuualueen perusteella.

Lisäksi teemme tarvittaessa henkilötietojen tarkistukset ja täydennykset puhelimitse valituista tärkeimmistä asiakasorganisaatioista.

 

Asiakasrakenteen ja rahavirtojen analyysi

HAASTE: Yritysten markkinointi ja myynti suuntautuu usein liian laajoihin kohderyhmiin, mikä tekee asiakashankinnan tehottomaksi ja kalliiksi. Suurin syy tähän on se, että yritykset ovat tallentaneet rekisteriin aivan liikaa organisaatiota ja päättäjiä, usein myös puutteellisin taustatiedoin. Tällöin markkinoinnin ja myynnin suuntaaminen ei ole riittävän tarkkaa. Ja samalla rekisterin ylläpito on työlästä tai jää jopa tekemättä.

RATKAISUMME: Yritykselle määritellään tarkasti sen potentiaalinen asiakaskunta, eli liiketoiminnan kannalta tärkeät nykyiset sekä tulevat asiakkaat. Tätä kutsumme Tavoitemarkkinaksi.

Tavoitemarkkinan määrittelyyn vaikuttaa kolme eri tekijää:
 • johdon näkemys tavoitetilasta
 • nykyiset asiakkuudet ja niiden ominaisuudet
 • markkinat ja sen tarjoama potentiaali

JM Tieto Kauppalehti tuottaa Tavoitemarkkinan määrittelyn perustaksi Asiakasrakenteen ja rahavirtojen analyysin, jossa nykyinen asiakaskunta ja toteutunut laskutus tilastoidaan useiden eri sisäisten ja ulkoisten taustamuuttujien ja niiden yhdistelmien kautta.

Analyysin avulla tunnistetaan tärkeimmät nykyiset asiakkaat/asiakassegmentit, kehitettävät nykyiset asiakkaat/asiakassegmentit sekä kiinnostavimmat potentiaaliset asiakasryhmät.

Kun analyysin tulokset puretaan workshopissa yhdessä yrityksen johdon kanssa, saamme täydennettyä asiakasrekisteriin yrityksen strategian mukaiset potentiaaliset asiakkaat ja asiakasryhmät.

 

“Nykyiset ja tulevat asiakkaasi kattavasti samassa rekisterissä.”

Automatisoitu ylläpito

HAASTE: Kun tuska oman rekisterin laadun heikkoudesta kasvaa riittävän suureksi, yritykset tekevät päivitysprojekteja omaan rekisteriinsä. Usein nämä päivitystyöt jäävät kertaluonteisiksi ja tiedot alkavat vanhenemaan heti seuraavasta päivästä alkaen.

RATKAISUMME: Varmistamme, että yrityksellä on käytössään aina viimeisin tieto Tavoitemarkkinaan kuuluvien organisaatioiden yhteys- ja taustatiedoista sekä vastuupäättäjistä.

Automatisoidussa ylläpitorutiinissa mikä tahansa muuttunut tieto Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä, Kaupparekisterissä tai JM Tieto Kauppalehden omassa ylläpidossa päivittyy yön yli yrityksen omaan asiakas- ja markkinointirekisteriin, jolloin yrityksellä on omassa järjestelmässään jatkuvasti viimeisimmät tiedot.

Älykäs asiakashallinta –palvelun avulla voimme tuoda yrityksen rekisteriin myös ”nostoina” valittuja lisäys/muutos/poisto –tietoja. Tämän avulla nostamme esille tietoja, joihin yrityksen markkinointi ja myynti voi nopeasti reagoida.

 

Ota yhteyttä

Pakollinen kenttä *


Vaihde: 010 665 9900
info@jmtieto.fi
Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki
www.jmtieto.fi

Miia Raatikka
Tuotantopäällikkö
041 534 0052
miia.raatikka@jmtieto.fi

Tuire Viljanen
Palvelupäällikkö
041 534 0054
tuire.viljanen@jmtieto.fi

Pakollinen kenttä *

Pakollinen kenttä

Pakollinen kenttä

Anna toimiva sähköpostiosoite